Ring oss 0171-932 75

Vi är godkända leverantörer till ABB.

Sörfjord Assistans AB:s Policy gällande konfliktmineraler

per den 29 mars, 2017

Bakgrund
I Augusti 2012 tillkännagav det amerikanska federala börsövervakningsorganet (Securities and Exchange Commission — SEC) sina slutgiltiga regler gällande ‘konfliktmineraler’, kända som ‘3TG’ – tantal, tenn, tungsten och guld. Detta i enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank-lagen (Wall Street Reform and Consumer Protection Act). Som en direkt följd fokuserar många företag nu på huruvida och till vilken grad deras produkter innehåller konfliktmineraler, och om sådana konfliktmineraler i så fall kommer från Demokratiska republiken Kongo eller dess grannländer, omnämnda i lagen.

Sörfjord Assistans AB strävar efter att vara goda företagsmedborgare. Vi förpliktigar oss att säkerställa en hög skyddsnivå vad det gäller hälsa och säkerhet för människor som kommer i kontakt med våra produkter och vår verksamhet, och vi kräver höga sociala, miljömässiga och människorättsliga standarder bland våra leverantörer. Att förvalta våra förpliktelser gällande konfliktmineraler är en del av detta ansvar.

Sörfjord Assistans AB:s åtaganden

Vi arbetar för att säkerställa att våra produkter inte innehåller konfliktmineraler som har utvunnits från gruvor i Demokratiska republiken Kongo eller dess grannländer.

Därför är vi förbundna att:

  • identifiera vilka produkter från Sörfjord Assistans AB som berörs och koncentrera våra ansträngningar därefter

  • inte köpa produkter och material som innehåller konfliktmineraler direkt härstammande från konfliktgruvor

  • be våra leverantörer arbeta för att säkerställa att inga konfliktmineraler som ingår i produkter och material levererade till Sörfjord Assistans AB härstammar från konfliktgruvor

Dessutom förpliktigar vi oss att samverka med våra kunder gällande deras upplysningskrav.

English