Ring oss 0171-932 75

Leverantörer

Vi levererar idag till kunder som verkar inom bland annat ; pappers- och massaindustri, forskning, kommunikation, fordonsindustri, säkerhet och belysning, kunder som av oss kräver högsta tänkbara driftsäkerhet.
Därför är det viktigt för oss att jobba med bästa möjliga kvalitet. Det innebär att vi enbart köper från leverantörer som vi vet kan leverera den kvalitet vi eftersträvar i vår slutprodukt.